Leon-Paul de Rouw

Ik ben Léon-Paul de Rouw en afgestudeerd als bedrijfskundige. Ik heb verschillende jaren gewerkt in het bedrijfsleven. Nu werkt hij bij de rijksoverheid als programmamanager en ben onder meer betrokken bij regie- en sourcingsvraagstukken. Ik vind het leuk om regelmatig te publiceren over onderwerpen waar ik mee bezig ben of trainingen te ontwikkelen. Soms help incidenteel organisaties in de profit en non-profit sector.

In de loop van de tijd ben ik ondermeer actief op het gebied van regievoering en sourcing, ondernemerschap, ict en innovatie, dienstverlening en kwaliteit, frontoffice-backoffice vraagstukken (servicedesk) en management en organisatie.

Op deze site stel ik materiaal beschikbaar dat ik in de loop der jaren heb ontwikkeld of dat is gepubliceerd. Tevens vind je hier informatie over de boeken die ik heb geschreven.